BJERRINGBRO-SILKEBORG HÅNDBOLD

SOCIALE SAMARBEJDER

Det er vigtigt for Bjerringbro-Silkeborg Håndbold at være med til at gøre en forskel udenfor banen, støtte op om det lokale og være med til at samle de to byer, Bjerringbro og Silkeborg. Derfor er Bjerringbro-Silkeborg med til at støtte op om organisationerne BROEN Silkeborg, Kræftens Bekæmpelse, Flere i Fællesskaber og Borger Kirken.

Image module

BROEN er en frivillig organisation, der blev oprettet i 2002 – i begyndelsen kun i Horsens. I 2009 blev BROEN oprettet som en landsdækkende organisation. Organisationen er med til at gøre det muligt for børn og unge, der ikke har råd til at gå til fritidsaktiviteter, at deltage. Den frivillige organisation hjælper med kontingent, udstyr og transport – alt det, der kan medvirke til, at børn og unge i Silkeborg får mulighed for at deltage i frihedsaktiviteter. Dette gøres i samarbejde med kommunen, foreninger og klubber i nærområdet for i fællesskab at gøre frihedsaktiviteter mere tilgængelige.

Image module

Flere i Fællesskaber er med til at sætte ensomhed og fællesskab på dagsordenen. Projektet er sat til en fire-årig periode, der skal finde de bedste metoder til at bekæmpe ensomhed og skabe en by med fællesskabsfølelse. Der arbejdes på, at unge skal være besøgsvenner for plejehjemsbeboere, så unge og ældre kan hjælpe hinanden.

Image module

Kræftens Bekæmpelse blev oprettet i 1928 og beskæftiger sig hovedsagelig med tre områder: forskning, forebyggelse og hjælp til kræftramte og dem, der står bag dem og støtter dem. Dertil arbejder organisationen med at få sat sygdommen i fokus, så flere bliver opdaget tidligere. Bjerringbro-Silkeborg har blandt andet spillet en kamp i lyserødt på Lyserød Lørdag, hvor spillertrøjerne blev bortauktioneret bagefter i den gode sags tjeneste.

Image module

Borger Kirken er en del af et netværk af otte kirker i Silkeborg, der er gået sammen med formålet at hjælpe og støtte der, hvor der er brug for det. I forbindelse med Bjerringbro-Silkeborgs hjemmekampe afhenter Borger Kirken den overskydende mad fra Erhvervsklubben, og efterfølgende står Borger Kirken for uddelingen af det overskydende mad til deres medlemmer.